เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci806U

  • 2.4" TFT Graphic Interface
  • 3,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • USB,U disk download,TCP/IP
  • Fingerprint/ID Card/Password
  • Mifare Card(Option)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual