ARM CORPORATIONTHE EXPERT OF SMART HOME SYSTEM
ผู้เชี่ยวชาญระบบอาคารอัจฉริยะ
Customer Service
086 322 8675
ขอใบเสนอราคา
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลติดต่อ
สถานที่ติดต่อบริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เบอร์มือถือ089-491-9481 (คุณอ๋อม)
เบอร์โทรศัพท์02-003-9497
อีเมลติดต่อsales@arm.co.th
Line ID.@armcorp

ประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR

แนะนำสินค้าและบริการ

โปรโมชั่นประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR ฟรีค่าติดตั้ง และ รับประกันสินค้าถึง 2 ปี
ประตูอัตโนมัติ Stanley Auto Door
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ชุดราง STANLEY
ประตูอัตโนมัติ Auto Sliding Door

รับติดตั้งประตูอัตโนมัติ ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ บานเลื่อน บานสวิง และบานซ้อน สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
ติดตั้งฟรีและรับประกันสินค้า 2 ปี ช่างเทคนิคมืออาชีพ
คุมงานโดยวิศวกร ระดับคุณภาพ

1. ความจำเป็นของประตูอัตโนมัติ
เทคโนโลยีทางด้านประตูอัตโนมัติมีความจำเป็นที่แตกต่างกันในธุรกิจแต่ล่ะประเภท เช่น
 • ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าก็เพื่อความสะดวกในการเดินจับจ่ายซื้อของขณะที่ต้องถือสินค้า
 • โรงพยาบาลก็เพื่อความสะอาดที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับประตูและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการเดินผ่านห้องต่าง ๆ
 • สำนักงานและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ก็เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เพิ่มการสร้างมูลค่าทางการตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
 • แม้กระทั่งการใช้งานภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไปก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ทุพลภาพที่อาศัยภายในบ้านให้มีความสะดวกในการเดินไปยังห้องต่าง ๆ ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเพื่ออำนวยความะดวกให้กับสัตว์เลี้ยงในการเดินเข้าออกได้อีกด้วย

ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
       ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เนื่องด้วยปัจจุบันประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มากขึ้นจากในอดีตจำนวนมากเมื่อเทียบกับประชากรเด็กที่ต่ำกว่า 15 ปี และประชากรในวัยทำงาน หนึ่งในเหตุผลที่ส่งผลทำให้เกิดการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นั้น เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
      ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นผู้สูงวัยเดินทางตามสถานที่สาธารณะ และพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวให้ได้เห็นมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้สูงอายุต้องเดินทางตามสถานที่ต่างๆ หรือพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวนั้นต่างต้องการความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลทางร่างกายที่ไม่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาวทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นระบบบ้านอัจฉริยะจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนผู้สูงวัยนั้น ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เราเริ่มพบเห็นบ้านตัวอย่างในปัจจุบันเริ่มมีการนำ “ระบบประตูอัตโนมัติ” เข้ามาติดตั้งในบ้านพักอาศัยส่วนตัว จากเดิมทีที่เราจะสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ตามห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงาน บริษัทต่างๆ เท่านั้น
 
ตัวอย่างงานติดตั้งประตูอัตโนมัติในบ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน EVER CITY
 

 
ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน
 

2. โครงสร้างของประตูอัตโนมัติ
 1. ประตู สามารถทำเป็นประตูอัตโนมัติได้ทั้งประตูกระจก อลูมิเนียม หรือประตูไม้(ขึ้นกับน้ำหนัก) โดยอาจจะออกแบบประตูขึ้นมาใหม่ตามความต้องการ หรืออาจจะใช้ประตูที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นประตูอัตโนมัติก็ได้
 2. รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ (ข้อมูลอยู่ในชนิดของรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ) เป็นส่วนสำคัญของระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในชุดจะประกอบด้วยรางเลื่อนซึ่งภายในมีตัวควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อน
 3. เซนเซอร์ตรวจจับคน คืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับคนเพื่อใช้ในการเปิดประตูอัตโนมัติ
 4. เซนเซอร์กันหนีบ คืออุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจจับคนในการปิดประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบ
 5. อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอื่น ๆ อาจจะเป็นสวิตซ์ เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมท โดยเราอาจใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยเพิ่มความสามารถของประตูอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยคือเข้าออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น
3. ชนิดของรางเลื่อนอัตโนมัติ
 1. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน STANLEY
 2. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ARM150
 3. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ARM200
 4. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ARM250
 5. ประตูอัตโนมัติแบบบานสวิง ARM100
 6. ประตูบานอัตโนมัติแบบบานซ้อน ARM-TE2 & ARM-TE4
 7. ประตูบานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ ARM-SE
 • VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ

Tags :
OUR PRODUCTS
ประตูอัตโนมัติ
▪ บานเลื่อน STANLEY
▪ บานเลื่อน ARM150
▪ บานเลื่อน ARM200
▪ บานเลื่อน ARM250
▪ บานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ ARM-SE
▪ บานสวิง ARM100
▪ บานซ้อน ARM-TE2 & ARM-TE4
▪ อุปกรณ์เสริม (Accessories)
ประตูรั้วอัตโนมัติ
▪ GENIUS Falcon M14 & M20
▪ LIFE Sliding Gate Motor
ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
▪ ZKTeco EC10 & EX16
Access Control (HIP Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
Access Control (ZKTeco Brand)
▪ เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
▪ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
▪ เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
ระบบล็อคอัจฉริยะ
▪ ZKTeco : Card Lock
▪ ZKTeco : Fingerprint Lock
▪ ZKTeco : Face Lock
▪ ZKTeco : Wireless Lock
▪ ZKTeco : Hotel Lock
▪ ZKTeco : Accessory
กล้องวงจรปิด (CCTV)
▪ HIP CCTV
ABOUT COMPANY
▪ เกี่ยวกับบริษัท
▪ ติดต่อบริษัท
▪ ตัวอย่างงานติดตั้ง
▪ ความรู้เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ
▪ Sitemap
FOR DEALER
▪ สมัครตัวแทนจำหน่าย
▪ เข้าสู่ระบบ
FOR OFFICER
▪ Back Office
▪ E-mail Service
ARM CORPORATION
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงาน02-003-9497
ฝ่ายขาย 089-491-9481
ฝ่ายเซอร์วิส096-678-1319
ฝ่ายเทคนิค095-176-5334
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประตูอัตโนมัติ

AUTO DOOR

แนะนำสินค้าและบริการ

โปรโมชั่นประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR ฟรีค่าติดตั้ง และ รับประกันสินค้าถึง 2 ปี
ประตูอัตโนมัติ Stanley Auto Door
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ชุดราง STANLEY
ประตูอัตโนมัติ Auto Sliding Door

รับติดตั้งประตูอัตโนมัติ ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ บานเลื่อน บานสวิง และบานซ้อน สำหรับอาคาร ร้านค้า สำนักงาน ที่พักอาศัย ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต อำนวยความสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยภายในอาคารต่างๆ
ติดตั้งฟรีและรับประกันสินค้า 2 ปี
ช่างเทคนิคมืออาชีพ
คุมงานโดยวิศวกร ระดับคุณภาพ

1. ความจำเป็นของประตูอัตโนมัติ
เทคโนโลยีทางด้านประตูอัตโนมัติมีความจำเป็นที่แตกต่างกันในธุรกิจแต่ล่ะประเภท เช่น
 • ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าก็เพื่อความสะดวกในการเดินจับจ่ายซื้อของขณะที่ต้องถือสินค้า
 • โรงพยาบาลก็เพื่อความสะอาดที่ไม่ต้องมีการสัมผัสกับประตูและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการเดินผ่านห้องต่าง ๆ
 • สำนักงานและโครงการหมู่บ้านต่าง ๆ ก็เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เพิ่มการสร้างมูลค่าทางการตลาดของโครงการที่อยู่อาศัยต่าง ๆ
 • แม้กระทั่งการใช้งานภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไปก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ทุพลภาพที่อาศัยภายในบ้านให้มีความสะดวกในการเดินไปยังห้องต่าง ๆ ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสัตว์เลี้ยงในการเดินเข้าออกได้อีกด้วย

ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในศูนย์การค้า ประตูอัตโนมัติในโรงพยาบาล
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในโรงแรม ประตูอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้า
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้าน ประตูอัตโนมัติในสำนักงาน
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ
ประตูอัตโนมัติในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สัตว์เลี้ยง ประตูอัตโนมัติเพื่อผู้ป่วยและทุพพลภาพ

      ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เนื่องด้วยปัจจุบันประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี มากขึ้นจากในอดีตจำนวนมากเมื่อเทียบกับประชากรเด็กที่ต่ำกว่า 15 ปี และประชากรในวัยทำงาน หนึ่งในเหตุผลที่ส่งผลทำให้เกิดการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นั้น เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
      ฉะนั้นเราจึงจะพบเห็นผู้สูงวัยเดินทางตามสถานที่สาธารณะ และพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวให้ได้เห็นมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้สูงอายุต้องเดินทางตามสถานที่ต่างๆ หรือพักที่อยู่อาศัยส่วนตัวนั้นต่างต้องการความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องด้วยเหตุผลทางร่างกายที่ไม่อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเท่าคนหนุ่มสาวทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ชีวิต เพราะฉะนั้นระบบบ้านอัจฉริยะจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของกลุ่มคนผู้สูงวัยนั้น ได้ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้เราเริ่มพบเห็นบ้านตัวอย่างในปัจจุบันเริ่มมีการนำ “ระบบประตูอัตโนมัติ” เข้ามาติดตั้งในบ้านพักอาศัยส่วนตัว จากเดิมทีที่เราจะสามารถพบเห็นได้เพียงแค่ตามห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงาน บริษัทต่างๆ เท่านั้น
 
ตัวอย่างงานติดตั้งประตูอัตโนมัติในบ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน EVER CITY
 
 

 
ตัวอย่างงานติดตั้งระบบบานเลื่อนอัตโนมัติแบบเปิดพร้อมกันหลายบาน
 

2. โครงสร้างของประตูอัตโนมัติ
 1. ประตู สามารถทำเป็นประตูอัตโนมัติได้ทั้งประตูกระจก อลูมิเนียม หรือประตูไม้(ขึ้นกับน้ำหนัก) โดยอาจจะออกแบบประตูขึ้นมาใหม่ตามความต้องการ หรืออาจจะใช้ประตูที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงเพื่อให้เป็นประตูอัตโนมัติก็ได้
 2. รางเลื่อนประตูอัตโนมัติ (ข้อมูลอยู่ในชนิดของรางเลื่อนประตูอัตโนมัติ) เป็นส่วนสำคัญของระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในชุดจะประกอบด้วยรางเลื่อนซึ่งภายในมีตัวควบคุม มอเตอร์ไฟฟ้า ชุดขับเคลื่อน 
 3. เซนเซอร์ตรวจจับคน คืออุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับคนเพื่อใช้ในการเปิดประตูอัตโนมัติ
 4. เซนเซอร์กันหนีบ คืออุปกรณ์ที่จะใช้ตรวจจับคนในการปิดประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการหนีบ
 5. อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิดอื่น ๆ อาจจะเป็นสวิตซ์ เครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ รีโมท โดยเราอาจใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการช่วยเพิ่มความสามารถของประตูอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความปลอดภัยคือเข้าออกได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น
3. ชนิดของรางเลื่อนอัตโนมัติ
 1. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน STANLEY
 2. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ARM150
 3. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ARM200
 4. ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อน ARM250
 5. ประตูอัตโนมัติแบบบานสวิง ARM100
 6. ประตูบานอัตโนมัติแบบบานซ้อน ARM-TE2 & ARM-TE4
 7. ประตูบานเลื่อนกึ่งอัตโนมัติ ARM-SE
 • VDO แนะนำการทำงานของประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
ขอใบเสนอราคา
ชื่อนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์สงวนลิขสิทธิ์ © 2020
บริษัท อาร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด