เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
CMP-SF01

  • Standalone Fingerprint controller system
  • Memory : 120
  • Fingerprint : หัวอ่าน Optical sensor 120 ID
  • อ่านเร็วน้อยกว่า 2 วิาที
  • Wiegand26/34 : support EM Card&USB
  • มี Alarm ป้องกันงัดเครื่อง
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual