Access Control
CMG280 [เครื่องทาบบัตร]
 
CMG280 [เครื่องทาบบัตร]
- รองรับผู้ใช้งานสูงสุด 500 ลายนิ้วมือ
- Relay Alarm,Wrong Key Alarm,Time-out Alarm
- Fingerprint/ID Card/Password
- รูปทรงขนาดเล็ก สวยงามทันสมัย