เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi801
 
CMi801
- 2.8" TFT Graphic Interface    
- Fingerprint/ID Card/Password
- 1000 Fingerprint                  
- U disk download/Upload
- 100000 Record