เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi681
 
CMi681
- 2.8" TFT Graphic Interface               
- Fingerprint/ID Card/Password
- 1000 Fingerprint                             
- Easy Express report
- 100000 Record