เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Cmi819
 
Cmi819
- 1,000 Fingerprint             
- 3.5" TFT Graphic Interface 
- 100,000 Record               
- TCP/IP, USB, U disk download
- ID Card & MF Card