เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi821
- Camera 1.3"Mpixel
- ต่อ Intercom ได้มากถึง 3 เครื่อง
- 3,000 Fingerprint
- 100,000 Record
- TCP/IP,RS485,WG26(Output)