เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci26T
- 2.4" TFT Graphic Interface
- 1000 Fingerprint
- 100,000 Record
- Fingerprint / Password
- TCP/IP,RS485,WG26/34(Input/Output)