เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci220
 
Ci220
- 2.8" TFT Graphic Interface
- 1000 Fingerprint
- 100,000 Record
- Fingerprint / Password
- USB, U disk download