เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci221
 
Ci221
- 500 Fingerprint
- easy express,WG input,Manegtic,Alarm,Bell
- 100,000 Record
- Fingerprint / Password
- USB, U disk download