เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci682S
 
Ci682S
- 2.8" TFT Graphic Interface
- 8000 Fingerprint
- 160,000 Record
- Fingerprint / Password
- TCP/IP ,USB, U disk download