เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci681S

  • 2.8" TFT Graphic Interface
  • 6,000 Fingerprint
  • 160,000 Record
  • Fingerprint / Password
  • TCP/IP,USB,U disk download