เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci681S
 
Ci681S
- 2.8" TFT Graphic Interface
- 6000 Fingerprint
- 160,000 Record
- Fingerprint / Password
- TCP/IP,USB,U disk download