เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci690S
 
Ci690S
- Standalone Access Control
- 2.4" TFT Color Screen
- 6500 Fingerprint
- 160,000 Record