เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi689
 
CMi689
- 2.4"TFT Graphic Interface
- 2,000 Finerprint
- 160,000 Record