เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi689

  • 2.4"TFT Graphic Interface
  • 2,000 Finerprint
  • 160,000 Record