เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMHF20

  • Face Scan Time Attendance
  • 500 Face
  • 150,000 Record
  • TCP/IP;USB
  • Dual sensor TM v2.0
  • ID Card3:5 Inch TFT color screen
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual