เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMHF20
- Face Scan Time Attendance
- 500 Face
- 150,000 Record
- TCP/IP;USB
- Dual sensor TM v2.0
- ID Card3:5 Inch TFT color screen