เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMHF21
- Face Scan Time Attendance and Access control
- 500 Face (1,400-30,000 Option)
- 150,000 Record
- TCP/IP;USB Host;SD Card
- Dual sensor TM v2.0
- ID Card3:5 Inch TFT color screen