เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMHF21

  • Face Scan Time Attendance and Access control
  • 500 Face (1,400-30,000 Option)
  • 150,000 Record
  • TCP/IP;USB Host;SD Card
  • Dual sensor TM v2.0
  • ID Card3:5 Inch TFT color screen
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual