เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMIF63

  • Screen 2.8TFT Graphic interface
  • Resolution 320*240
  • Face capacity 1000
  • Record Capacity 200000 Record
  • Identitflcation Time <=1s"
  • Smart Card ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual