เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMIF64
- Screen 4.3" TFT Graphic Interface
- Resolution 320*240
- Face capacity 1000
- Record Capacity 200000 Record
- Identitflcation Time <=1s"
- Smart Card ID Card