เครื่องสแกนใบหน้า Face Scan
 
CMIF64

  • Screen 4.3" TFT Graphic Interface
  • Resolution 320*240
  • Face capacity 1,000
  • Record Capacity 200,000 Record
  • Identitflcation Time <=1s"
  • Smart Card ID Card
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual