Yale Digital Door Lock
 
Yale-YDR4110
- 2 ระบบ รหัส, ลายนิ้วมือ
- เตือนเมื่อถูกทุบหรือถูกงัดแงะ
- มีสัญญาณเตือนไฟไหม้
- รองรับ 20 ลายนิ้วมือ
- ตัวเลขตั้งรหัส 4 - 12 หลัก
Yale-YDR4110 Digital Door Lock

ประเภทผลิตภัณฑ์
- ชุดล็อคเสริมความปลอดภัยแบบใช้ลายนิ้วมือ หน้าจอสัมผัส
- สีดำ
ควบคุมการเข้าออกโดย
- ใช้ลายนิ้วมือโดยบันทึกได้สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ
- ตัวเลขตั้งรหัส 4-12 หลัก
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
- ใช้เทคโนโลยี Easy Scan เพิ่มความสะดวกในการสแกนลายนิ้วมือในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเปิดฝาครอบและปิดเองได้
- บอกขั้นตอนการตั้งรหัสด้วยเสียง
- ดีไซน์ทันสมัย หน้าจอสัมผัสแบบฉลาดเพื่อป้องกันการคัดลอกรหัส
- แจ้งเตือนการทำงานบนหน้าจอ
- ระบบล็อคอัตโนมัติ
- สัญญาณเตือนจากการงัดแงะ การทำลายและความร้อนเกิน 60°C
- ระบบเตือนเมื่อถ่านอ่อนและช่องใส่ถ่านสำรองฉุกเฉิน
อุปกรณ์เสริม
- รีโมทคอนโทล
ขนาดผลิตภัณฑ์
- ด้านหน้า: 19(ห) X 65(ก) X 163(ส)(มม.)
- ด้านหลัง: 36(ห) X 158(ก) X 85(ส)(มม.)