Smart Digital Door Lock
 
SMART MF800
รหัส, Card, กุญแจ
- 3 in 1 ฟังก์ชั่นครบ สวย ทน
- Master Code รหัสจัดการ 1 ชุด
- บันทึกรหัสได้ 200 รหัส(4-12เลข)
- บันทึก Card ได้ 800 ใบ
- ที่สำรองไฟฉุกเฉิน เมื่อแบตหมด
ใช้ได้ 3 ระบบ คือ รหัส, Card, กุญแจ
- Master Password x 1 ชุด
- บันทึกรหัส 4-12 หลัก (4-12 ตัวเลข)
- บันทึกรหัสได้สูงสุด 200 รหัส
- บันทึก RFID Card สูงสุด 800 ใบ
- กุญแจ แบบ Manual

แบตเตอร์รี่:
- Battery AA 4 ก้อน
- แบตเตอร์รี่ 1ชุดใช้งานได้ 5000 ครั้ง หรือ 1 ปีครึ่ง
- ไม่ต้องเดินสายไฟ
- มีระบบเตือนแบตเตอรี่อ่อน
- มีที่จ่ายไฟฉุกเฉิน หากแบตเตอรี่หมด สามารถใช้ แบตเตอรี่ 9V ต่อไฟสำรองจากด้านนอก เพื่อเข้าไปเปลี่ยนถ่านได้