เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
X7
 
  • เก็บลายนิ้วมือได้ 500 ลายนิ้วมือ เหมาะสำหรับทุกที่ที่ต้องการ
  • จัดเก็บบัตรได้ 500 ใบ
  • รองรับการกดรหัสผ่าน
  • มีระบบ Manager ป้องกันกันกดเครื่องเล่น
  • มีปุ่มสวิทช์กระดิ่ง สามารถต่อไปใช้งานร่วมกับชุด กระดิ่งได้
  • มีช่องต่อ สัญญาณ Alarm เพื่อใช้ต่อกับสัญญาณกันขโมย
  • ระบบ Lock ประตูสามารถใช้งานร่วมกับประดูไฟฟ้าได้ทุกชนิด
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual