เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
LX17
 
  • รองรับ 500 ลายนิ้วมือ
  • เก็บข้อมูลการเข้าออกได้ 50,000 รายการ
  • ออกรายงานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
  • ตั้งเวลาทำงาน คำนวณเวลาทำงานบนตัวเครื่อง
  • กำหนดกะ และตารางเวลาให้พนักงานแต่ละคนได้
  • รายงานเข้า-ออก สรุปขาด ลา มา สาย และ OT
  • หัวอ่านคริสตัลแข็งแรง ทนทาน
  • จอสี LCD เมนูและเสียงพูดเป็นภาษาไทย
  • สามารถเชื่อมต่อเครื่องผ่านระบบ Network (TCP/IP) USB Thumb Drive ได้อย่างง่ายดาย
  • แถมฟรีโปรเเกรมคำนวนเวลาทำงาน
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual