เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
C105
 
  • สามารถเชื่อมต่อชุดควบคุมเปิดปิดประตูได้
  • ใช้บันทึกเวลาทำงานได้
  • รองรับบัตร 30,000 ใบ
  • เก็บข้อมูลได้กว่า 80,000 รายการ
  • ระยะอ่านบัตร 5-10 cm.
  • การเชื่อมต่อ RS485, TCP/IP, USB
  • Power Supply 12Vdc 3A
  • โปรแกรมคำนวณเวลา
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual