เครื่องทาบบัตร RFID Reader Card
 
C100

  • รองรับการใช้งานบัตร 30,000 และสามารถบันทึกข้อมูลการใช้งาน 100,000 รายการ
  • Access Mode : Card Only, Password Only, Card & Password
  • รองรับระยะในการอ่านบัตรได้ ประมาณ 10 – 15 เซ็นติเมตร
  • รองรับระบบ Anti Passback และสามารถกำหนด Time Zone การใช้งานได้
  • รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, RS-232, RS-485, Access Wiegand
  • เมนูการใช้งานรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • สามารถดึงข้อมูลการใช้งานโดย USB Flash Drive เพื่อความสะดวก
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual