อุปกรณ์แขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถ
 
ไม้กั้นรถ CMHD 223/226
- 400mmX80mmX980mm
- 50HZ. / 60HZ.
- 150 Watts. 24V.
- 3 Meters
- 50 Watts