อุปกรณ์แขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถ
 
ไม้กั้นรถ CMHD 251
- 350X350X1090mm 
- AC110+10-10% AC220 + 10% .
- 50HZ, / 60HZ. 
- 3 Meters
- 80 Watts