อุปกรณ์แขนกั้นรถ/ไม้กั้นรถ
 
ไม้กั้นรถ CMB 333S/336S
- 345X240X1080
- AC110 +-10%      AC220 +-10%
- 50HZ. / 60HZ.
- 4/5 meters
- 90 Watt