เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Cmi220
 
Cmi220
- 2.8" TFT Graphic Interface
- 1,000 Fingerprint
- 100,000 Magnager Recacord
- USB,U disk download,TCP/IP
- Fingerprint/ID Card/Password
- battery back up