เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
Ci809U

  • 2.4" TFT Graphic Interface
  • 1,000 Fingerprint
  • 100,000 Recacord
  • TCP/IP,RS485,WG26/34
  • Fingerprint/ID Card/Password
  • Mifare Card(Option)
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual