เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci809U
 
Ci809U
- 2.4" TFT Graphic Interface
- 1,000 Fingerprint
- 100,000 Recacord
- TCP/IP,RS485,WG26/34
- Fingerprint/ID Card/Password
- Mifare Card(Option)