เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
Ci807U
 
Ci807U
- 2.8" TFT Graphic Interface
- 10,000 Card
- 100,000 Recacord
- TCP/IP,RS485,WG26/34
- ID Card/Password
- Mifare Card(Option)