เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi226

  • 1.8" TFT Graphic Interface
  • 1,000 Fingerprint
  • 100,000 Record
  • easy express
  • U disk download/Upload
  • 320*241
เอกสารประกอบสินค้า : 
Brochure
User Mannual