เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
CMi226
 
CMi226
- 1.8" TFT Graphic Interface
- 1000 Fingerprint
- 100000 Record
- easy express
- U disk download/Upload
- 320*241