เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint
 
CMi228
- 2.8" TFT Graphic Interface
- 1000 Fingerprint
- 100000 Record
- Fingerprint/ID Card/Password
- U disk download/Upload
- ACCESS CONTROL